Dit is een testsite: bestellingen via deze pagina zijn fictief en worden niet afgehandeld.

Wil je ook lid worden van de ouderwerking?

Deel dit artikel

Een ouderwerking is een groep van ouders die zich betrokken voelen bij de school van hun kinderen. Ze willen de school ondersteunen, meedenken en meewerken aan allerlei activiteiten en projecten. Een ouderwerking wil ook de communicatie en de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en directie bevorderen. Zo draagt een ouderwerking bij aan een goede sfeer en een kwaliteitsvol onderwijs voor alle kinderen.

Een ouderwerking kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de noden en de wensen van de school en de ouders. Sommige ouderwerkingen zijn feitelijke verenigingen, andere zijn vzw’s. Sommige ouderwerkingen hebben een decretaal statuut als ouderraad, andere niet. Sommige ouderwerkingen zijn actief in de schoolraad, andere niet. Maar wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze het belang van de kinderen vooropstellen.

Een ouderwerking organiseert regelmatig vergaderingen om ideeën uit te wisselen, plannen te maken en acties te evalueren. Een ouderwerking kan ook verschillende activiteiten organiseren, zoals een schoolfeest, een quiz, een ontbijt, een infoavond, een klusjesdag, een sponsorloop, enz. Een ouderwerking kan ook schenkingen doen aan de school, bijvoorbeeld om materiaal aan te kopen, een uitstap te sponsoren of een project te steunen.

Een ouderwerking staat open voor alle ouders die zich willen inzetten voor de school. Ouders kunnen op verschillende manieren deelnemen aan de ouderwerking: als lid van het bestuur, als vrijwilliger bij een activiteit, als sympathisant of als supporter. Elke bijdrage is welkom en wordt gewaardeerd.

Een ouderwerking is dus meer dan alleen maar helpende handen. Het is ook een manier om andere ouders te leren kennen, om ervaringen te delen, om vragen te stellen en om advies te geven. Het is ook een manier om op de hoogte te blijven van wat er leeft en speelt op school. Het is ook een manier om je stem te laten horen en om mee te bouwen aan een betere school voor iedereen.

Een ouderwerking is dus een meerwaarde voor zowel de ouders als de school. Het is een vorm van ouderbetrokkenheid die het welbevinden en het leren van de kinderen ten goede komt.